Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Tích lũy kiến thức cùng Freetalk English

Học mọi lúc, mọi nơi cùng Freetalk English. Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường

80.000 khóa học online

Khám phá nhiều chủ đề mới

Hướng dẫn chuyên gia

Tìm người hướng dẫn phù hợp với bạn

Truy cập trọn đời

Tìm hiểu về lịch biểu của bạn

Sự lựa chọn khóa học lớn nhất thế giới

Với hơn 80.000 video trực tuyến, số lượng học sinh lựa chọn tham gia khóa học trực tuyến tại Freetalk English ngày càng tăng

(60m) - Tiếng Anh người lớn cao cấp GE12

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh người lớn cao cấp GE12
 • 31 bài
 • 0
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh người lớn cao cấp GE12

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh nâng cao. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ nâng cao, phá
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao
 • Điểm GSE từ 82 trở lên
(60m) - Tiếng Anh người lớn cao cấp GE13

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh người lớn cao cấp GE13
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

(60m) - Tiếng Anh người lớn cao cấp GE13

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh nâng cao. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ nâng cao, phá
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói nâng cao C1.4 - Duy t
 • Điểm GSE từ 84 trở lên
(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE14

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE14
 • 32 bài
 • 0
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE14

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh thành thạo. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ thành th
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói th
 • Điểm GSE từ 86 trở lên
(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE15

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE15
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE15

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh thành thạo. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ thành th
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói thành thạo C2.2 - Duy trì hội thoạ
 • Điểm GSE từ 88 trở lên
(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE17

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE17
 • 32 bài
 • 0
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE17

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh thành thạo. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ thành th
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói thành thạo C2.4 - Duy trì hội thoại nân
 • Điểm GSE từ 90 trở lên
(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE16

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE16
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE16

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh thành thạo. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ thành th
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói thành thạo C2.3
 • Điểm GSE từ 89 trở lên
(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE14

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE14
 • 42 bài
 • 0
 • 2 môn

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE14

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh thành thạo. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ thành th
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao
 • Điểm GSE từ 86 trở lên
(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE15

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE15
 • 42 bài
 • 0
 • 1 môn

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE15

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh thành thạo. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ thành th
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói th
 • Điểm GSE từ 88 trở lên
(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE16

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE16
 • 42 bài
 • 0
 • 1 môn

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE16

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh thành thạo. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ thành th
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao
 • Điểm GSE từ 89 trở lên
(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE17

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE17
 • 42 bài
 • 0
 • 1 môn

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE17

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh thành thạo. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ thành th
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói thành thạo C2.4 - Duy trì h
 • Điểm GSE từ 90 trở lên
(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids9

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids9
 • 15 bài
 • 1:08:51
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids9

 • Chương trình được thiết kế cho trẻ em có nền tảng tiếng Anh cơ bản. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ sơ cấp, phát tri
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói A2.1 - Duy trì hội thoại trung bình với các chủ đề: ngoại hình, t
 • Điểm GSE từ 30 trở lên
(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids10

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids10
 • 15 bài
 • 1:06:22
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids10

 • Chương trình được thiết kế cho trẻ em có nền tảng tiếng Anh cơ bản. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ sơ cấp, phát tri
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói A2.2 - Duy trì hội thoại trung bình với các chủ đề: trang phục, s
 • Điểm GSE từ 32 trở lên
(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids11

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids11
 • 15 bài
 • 0:52:37
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids11

 • Chương trình được thiết kế cho trẻ em có nền tảng tiếng Anh cơ bản. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ sơ cấp, phát tri
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói A2.3 - Duy trì hội thoại trung bình với các chủ đề: cắm trại, so
 • Điểm GSE từ 33 trở lên
(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids12

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids12
 • 15 bài
 • 0:49:27
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids12

 • Chương trình được thiết kế cho trẻ em có nền tảng tiếng Anh cơ bản. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ sơ cấp, phát tri
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói A2.4 - Duy trì hội thoại trung bình với các chủ đề: du lịch, phim
 • Điểm GSE từ 34 trở lên
(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids6

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids6
 • 15 bài
 • 0:36:19
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids6

 • Chương trình được thiết kế cho trẻ em có nền tảng tiếng Anh cơ bản. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ cơ bản, củng c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp nghe nói A1.2 - Duy trì hội thoại ngắn với các chủ đề: hoạt động thể
 • Điểm GSE từ 22 trở lên
(45m) - Tiếng Anh chứng chỉ sơ cấp trên KET

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh chứng chỉ sơ cấp trên KET
 • 100 bài
 • 4:26:53
 • 1 môn

(45m) - Tiếng Anh chứng chỉ sơ cấp trên KET

 • Chương trình được thiết kế cho trẻ em có nền tảng tiếng Anh cơ bản. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ sơ cấp, phát tri
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Nắm rõ cấu trúc đề thi KET - Cách sử dụng từ ngữ ở trìn
 • Điểm GSE từ 34 trở lên
(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ sơ cấp trên KET

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ sơ cấp trên KET
 • 75 bài
 • 0
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ sơ cấp trên KET

 • Chương trình được thiết kế cho trẻ em có nền tảng tiếng Anh cơ bản. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ sơ cấp, phát tri
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Nắm rõ cấu trúc đề thi KET - Cách sử dụng từ ngữ ở trình độ A2
 • Điểm GSE từ 34 trở lên
(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp PET

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp PET
 • 120 bài
 • 0
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp PET

 • Chương trình được thiết kế cho trẻ em có nền tảng tiếng Anh sơ cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung cấp, phát tr
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Nắm rõ cấu trúc đề thi PET - Cách sử dụng từ ngữ ở trình độ B1 với c
 • Điểm GSE từ 52 trở lên
(45m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp trên FCE

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp trên FCE
 • 160 bài
 • 0
 • 1 môn

(45m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp trên FCE

 • Chương trình được thiết kế cho trẻ em có nền tảng tiếng Anh trung cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung cấp trên,
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Nắm rõ cấu trúc đề thi FCE - Cách sử dụng từ ngữ ở trìn
 • Điểm GSE từ 70 trở lên
(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp trên PCE

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp trên PCE
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp trên PCE

 • Chương trình được thiết kế cho trẻ em có nền tảng tiếng Anh trung cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung cấp trên,
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Nắm rõ cấu trúc đề thi FCE - Cách sử dụng
 • Điểm GSE từ 70 trở lên
(60m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 - Luật

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 - Luật

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp trên. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp chuyên ngành Luật với kỹ năng nghe nói trung cấp trên B2.3 - Duy trì hội th
 • Điểm GSE từ 75 trở lên
(45m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 - Marketing

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(45m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 - Marketing

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp trên. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp chuyên ngành Marketing với kỹ năng nghe nói trung cấp trên B2.3 - Duy trì hộ
 • Điểm GSE từ 75 trở lên
(60m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 - Marketing

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 - Marketing

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp trên. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp chuyên ngành Marketing với kỹ năng nghe nói trung cấp trên B2.3 - Duy trì hội
 • Điểm GSE từ 75 trở lên
(45m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 -Y

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 -Y
 • 40 bài
 • 0
 • 1 môn

(45m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 -Y

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp trên. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp chuyên ngành Y với kỹ năng nghe nói trung cấp trên B2.3 - Duy trì hội thoại
 • Điểm GSE từ 75 trở lên
(60m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 -Y

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 -Y
 • 30 bài
 • 0
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 -Y

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp trên. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp chuyên ngành Y với kỹ năng nghe nói trung cấp trên B2.3 - Duy trì hội thoại
 • Điểm GSE từ 75 trở lên
(45m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 - Tài chính

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(45m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 - Tài chính

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp trên. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp chuyên ngành Tài chính với kỹ năng nghe nói
 • Điểm GSE từ 75 trở lên
(60m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 - Tài chính

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE9 - Tài chính

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp trên. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp chuyên ngành Tài chính với kỹ năng nghe nó
 • Điểm GSE từ 75 trở lên
(60m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE8 - Tài chính

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE8 - Tài chính

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp trên. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp chuyên ngàn
 • Điểm GSE từ 68 trở lên
(45m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE3

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE3
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

(45m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE3

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn bắt đầu học tiếng Anh sơ cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ sơ cấp, c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp thương mại nghe nói cơ bản A2.2 - Duy trì hội thoại ngắn
 • Điểm GSE từ 40 trở lên
(45m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE8 - Tài chính

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(45m) - Tiếng Anh chuyên ngành trung cấp trên BE8 - Tài chính

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp trên. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp chuyên ngành Tài chính với
 • Điểm GSE từ 68 trở lên
(60m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE6

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE6
 • 30 bài
 • 0
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE6

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung cấp,
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp thương mại nghe nói trung cấp B1.3 - Duy trì hội thoại trung bình với các c
 • Điểm GSE từ 58 trở lên
(45m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE6

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE6
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

(45m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE6

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung cấp,
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp thương mại nghe nói trung cấp B1.3 - Duy trì hội thoại trung bình với các ch
 • Điểm GSE từ 58 trở lên
(45m) - Tiếng Anh thương mại trên trung cấp MBE7

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh thương mại trên trung cấp MBE7
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

(45m) - Tiếng Anh thương mại trên trung cấp MBE7

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung cấp,
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp thương mại nghe nói trên trung cấp B2 - Duy trì hội thoại trung bình với c
 • Điểm GSE từ 70 trở lên
(60m) - Tiếng Anh thương mại trên trung cấp MBE7

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh thương mại trên trung cấp MBE7
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

(60m) - Tiếng Anh thương mại trên trung cấp MBE7

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung cấp,
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp thương mại nghe nói trên trung cấp B2 - Du
 • Điểm GSE từ 70 trở lên
(60m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE2

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE2
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

(60m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE2

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn bắt đầu học tiếng Anh cơ bản. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ sơ cấp, c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp thương mại nghe nói cơ bản A2.1 - Duy trì hội thoại ngắn
 • Điểm GSE từ 34 trở lên
(45m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE4

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE4
 • 40 bài
 • 0
 • 1 môn

(45m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE4

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh sơ cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung cấp, ph
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp thương mại nghe nói trung cấp B1.1 - Duy trì hội thoại trung bình với các c
 • Điểm GSE từ 46 trở lên
(45m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE3

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(45m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE3
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

(45m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE3

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn bắt đầu học tiếng Anh sơ cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ sơ cấp, c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp thương mại nghe nói cơ bản A2.2 - Duy trì hội thoại ngắn
 • Điểm GSE từ 40 trở lên
(60m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE4

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE4
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

(60m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp MBE4

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh sơ cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung cấp, ph
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp thương mại nghe nói trung cấp B1.1 - Duy trì hội thoại trung bình với các ch
 • Điểm GSE từ 46 trở lên
(60m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp trên BE7

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp trên BE7
 • 31 bài
 • 0
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh thương mại trung cấp trên BE7

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn có nền tảng tiếng Anh trung cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ trung cấp t
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp thương mại nghe nói trung cấp trên B2.1 - Duy trì hội thoại trung bình với c
 • Điểm GSE từ 62 trở lên
(60m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE3

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:06/2022

(60m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE3
 • 30 bài
 • 0
 • 1 môn

(60m) - Tiếng Anh thương mại sơ cấp trên MBE3

 • Chương trình được thiết kế cho người lớn bắt đầu học tiếng Anh sơ cấp. Học viên sau khi hoàn thành sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ ở mức độ sơ cấp, c
 • Sau khi học viên hoàn thành khoá học, học viên sẽ đạt được: - Khả năng giao tiếp thương mại nghe nói cơ bản A2.2 - Duy trì hội thoại ngắn với các chủ đ
 • Điểm GSE từ 40 trở lên
MBE1 - 30m

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:10/2021

MBE1 - 30m
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

MBE1 - 30m

Trong: MBE
 • Tiếng Anh giao tiếp trong công việc
 • Tiếng Anh giao tiếp trong công việc
MBE2 - NEW

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:10/2021

MBE2 - NEW
 • 60 bài
 • 0
 • 1 môn

MBE2 - NEW

Trong: MBE
 • Tiếng Anh giao tiếp công việc
 • Tiếng Anh giao tiếp công việc
MBE4 - 30m

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

MBE4 - 30m
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

MBE4 - 30m

Trong: MBE
 • Tiếng Anh giao tiếp cho công việc
 • Tiếng Anh giao tiếp cho công việc
MBE6 - 30m

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

MBE6 - 30m
 • 0 bài
 • 0
 • 1 môn

MBE6 - 30m

Trong: MBE
 • Giao tiếp trong môi trường làm việc - Intermediate
 • Giao tiếp trong môi trường làm việc - Intermediate
Tiếng Anh thương mại sơ cấp MBE

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

Tiếng Anh thương mại sơ cấp MBE
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

Tiếng Anh thương mại sơ cấp MBE

Trong: MBE
 • Tiếng Anh giao tiếp công việc
 • Tiếng Anh giao tiếp công việc
MBE3 - 30m 2022

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

MBE3 - 30m 2022
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

MBE3 - 30m 2022

Trong: MBE
 • Tiếng Anh giao tiếp cho công việc
 • Tiếng Anh giao tiếp cho công việc
MBE2 - 45m

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:03/2022

MBE2 - 45m
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

MBE2 - 45m

Trong: MBE
 • Giao tiếp công việc cho trình độ cơ bản
 • Giao tiếp công việc cho trình độ cơ bản
MBE2 - 30m

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

MBE2 - 30m
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

MBE2 - 30m

Trong: MBE
 • Tiếng Anh giao tiếp công sở
 • Tiếng Anh giao tiếp công sở
MBE5 - 30m

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

MBE5 - 30m
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

MBE5 - 30m

Trong: MBE
 • Tiếng Anh giao tiếp cho công việc
 • Tiếng Anh giao tiếp cho công việc
MBE5 - 45m

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

MBE5 - 45m
 • 1 bài
 • 0
 • 0 môn

MBE5 - 45m

Trong: MBE
 • Tiếng Anh giao tiếp trong công việc
 • Tiếng Anh giao tiếp trong công việc
khoá ngữ pháp

teacher

star star star star star
5.00 (2)

1.000.000 100 VND

Ngày cập nhật:02/2022

khoá ngữ pháp
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

Ngữ pháp cơ bản

Trong: English
 • Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một
 • Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một
Đi đến giỏ hàng
Orientation

FTE

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

Orientation
 • 2 bài
 • 0:00:32
 • 1 môn

Orientation

Trong: English
 • Khóa học định hướng BE/GE
 • Orientation
VIP

Chi Lê Yến

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:05/2019

VIP
 • 1 bài
 • 0
 • 1 môn

VIP

Trong: English
 • Giáo viên Native
 • VIP
Tiếng Anh người lớn thành thạo GE16

Chi Lê Yến

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

Tiếng Anh người lớn thành thạo GE16
 • 0 bài
 • 0
 • 1 môn

Tiếng Anh người lớn thành thạo GE16

Trong: English
 • General English Talk 6
 • General English Talk 6
English for Office 1

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:05/2020

English for Office 1
 • 1 bài
 • 0
 • 1 môn

English for Office 1

Trong: English
 • Học viên có thể giao tiếp cơ bản các tình huống giao tiếp môi trường công sở
 • Giao tiếp môi trường công việc
Giao tiếp công sở

teacher

star star star star_half star_border
3.75 (2)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:02/2021

Giao tiếp công sở
 • 1 bài
 • 0:05:35
 • 1 môn

Giao tiếp công sở

Trong: English
 • Giao tiếp công sở
 • Giao tiếp công sở
MBE2

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:09/2021

MBE2
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

MBE2

Trong: English
 • Giao tiếp công việc cho trình độ cơ bản
 • Giao tiếp công việc cho trình độ cơ bản
PET

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

PET
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

PET

Trong: English
 • Bồi dưỡng kỹ năng tiếng Anh trình độ B1
 • Khoá học bồi dưỡng kỹ năng thi chứng chỉ PET
 • Điều kiện
KET

Thieu GV

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

KET
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

KET

Trong: English
 • Chương trình bồi dưỡng thi chứng chỉ KET
 • Bồi dưỡng kỹ năng trình độ A2
Talk 2 - new

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

Talk 2 - new
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

Talk 2 - new

Trong: English
 • Xoay quanh 21 chủ đề giao tiếp cơ bản thông thường, bao gồm các tình huống giao tiếp cơ bản trong cuộc sống, công việc, văn phòng: + Cách giới thiệu tên tuổi,
 • Ngữ âm: Làm chủ hoàn toàn các cặp âm khó và dễ nhầm lẫn; làm chủ âm đuôi (ending sounds) và âm nối (linking sounds). Phát âm chính xác các từ xoay quanh nội dung
GE14-17

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

GE14-17
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

GE14-17

Trong: GE
 • Tiếng Anh giao tiếp thông thường - C2
 • Tiếng Anh giao tiếp thông thường - C2
[FTE] GE4

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

[FTE] GE4
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

[FTE] GE4

Trong: GE
 • Giao tiếp thông thường - Trung cấp
 • Giao tiếp thông thường - Trung cấp
[FTE] GE7

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

[FTE] GE7
 • 0 bài
 • 0
 • 1 môn

[FTE] GE7

Trong: GE
 • Khóa học giao tiếp thường thức
 • Khóa học giao tiếp thường thức
[FTE] GE8

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

[FTE] GE8
 • 0 bài
 • 0
 • 1 môn

[FTE] GE8

Trong: GE
 • Tiếng Anh giao tiếp thường thức
 • Tiếng Anh giao tiếp thường thức
[FTE] GE9

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

[FTE] GE9
 • 0 bài
 • 0
 • 1 môn

[FTE] GE9

Trong: GE
 • Tiếng Anh giao tiếp thường thức
 • Tiếng Anh giao tiếp thường thức
[FTE] GE5

Chọn tác giả

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

[FTE] GE5
 • 0 bài
 • 0
 • 1 môn

[FTE] GE5

Trong: GE
 • Giao tiếp thông thường - Trung cấp
 • Giao tiếp thông thường - Trung cấp
[FTE] GE10-13

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

[FTE] GE10-13
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

[FTE] GE10-13

Trong: GE
 • Tiếng Anh giao tiếp thông thường - C1
 • Tiếng Anh giao tiếp thông thường - C1
Tiếng Anh người lớn sơ cấp trên Orientation

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

Tiếng Anh người lớn sơ cấp trên Orientation
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

Tiếng Anh người lớn sơ cấp trên Orientation

Trong: GE
 • Tiếng Anh giao tiếp thường thức A2
 • Tiếng Anh giao tiếp thường thức A2
Talk 3 - 2021

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

Talk 3 - 2021
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

Talk 3 - 2021

Trong: GE
 • Giao tiếp thường ngày Pre-intermediate
 • Giao tiếp thường ngày Pre-intermediate
Tiếng Anh người lớn cao cấp GE11

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

Tiếng Anh người lớn cao cấp GE11
 • 60 bài
 • 0
 • 0 môn

Tiếng Anh người lớn cao cấp GE11

Trong: GE
 • Tiếng Anh giao tiếp thông thường - B2
 • Tiếng Anh giao tiếp thông thường - B2
BE8+9

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:11/2021

BE8+9
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

BE8+9

Trong: BE
 • Tiếng Anh chuyên ngành - B2
 • Tiếng Anh chuyên ngành - B2
English for Human Resources

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:10/2021

English for Human Resources
 • 0 bài
 • 0
 • 1 môn

English for Human Resources

Trong: BE
 • Tiếng Anh cho Hành chính nhân sự
 • Tiếng Anh cho Hành chính nhân sự
[FTE] BE8+9 - Finance

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

[FTE] BE8+9 - Finance
 • 0 bài
 • 0
 • 1 môn

[FTE] BE8+9 - Finance

Trong: BE
 • Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Tài chính - B2
 • Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Tài chính - B2
[FTE] BE8+9 - ICT

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:04/2022

[FTE] BE8+9 - ICT
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

[FTE] BE8+9 - ICT

Trong: BE
 • Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông - B2
 • Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Công nghệ thông tin và truyền thông - B2
Cambridge English in Medicine

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:03/2022

Cambridge English in Medicine
 • 0 bài
 • 0
 • 1 môn

Cambridge English in Medicine

Trong: BE
 • Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa
 • Tiếng Anh chuyên ngành Y khoa
Kiểm tra trình độ đầu vào - Tiếng Anh công sở

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:11/2021

Kiểm tra trình độ đầu vào - Tiếng Anh công sở
 • 0 bài
 • 0
 • 0 môn

Kiểm tra trình độ đầu vào - Tiếng Anh công sở

Trong: Test
 • Kiểm tra trình độ đầu vào - Tiếng Anh công sở
 • Kiểm tra trình độ đầu vào - Tiếng Anh công sở
IELTS TEST 1

teacher

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Ngày cập nhật:11/2021

IELTS TEST 1
 • 1 bài
 • 0
 • 1 môn

IELTS TEST 1

Trong: Test
 • Thi thử IELTS 1
 • Thi thử IELTS 1
Tiếng Anh giao tiếp thường thức
(60m) - Tiếng Anh người lớn cao cấp GE12

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh người lớn cao cấp GE13

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE14

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE15

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE17

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE16

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE14

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE15

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE16

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(45m) - Tiếng Anh người lớn thành thạo GE17

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Tiếng Anh trẻ em
(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids9

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids10

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids11

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids12

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh trẻ em sơ cấp Kids6

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(45m) - Tiếng Anh chứng chỉ sơ cấp trên KET

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ sơ cấp trên KET

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp PET

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(45m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp trên FCE

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

(60m) - Tiếng Anh chứng chỉ trung cấp trên PCE

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0)

Đang cập nhật ...

Tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành