Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

khoá ngữ pháp

star star star star star
5.00 (0) người đánh giá
Tạo bởi teacherCập nhật lần cuối 21/02/2022 English

100 VND

1.000.000 VND
Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 0 bài học
  • description 1 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

khoá ngữ pháp
star star star star star 5.00 (0) người đánh giá   0 học viên
Ngữ pháp cơ bản

Mục tiêu khóa học

Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, quy phạm nhằm truyền đạt thông tin một cách chính xác, bài bản và khoa học nhất.

Mô tả

Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, quy phạm nhằm truyền đạt thông tin một cách chính xác, bài bản và khoa học nhất.

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Môn học số 1
Các mẫu ngữ pháp cơ bản 0:00:00 12 Bài giảng
Giới thiệu khóa học 0:00:00
Bài 1 0:00:00
Bài 2 0:00:00
Bài 3 0:00:00
Bài 4 0:00:00
Bài 5 0:00:00
Bài 6 0:00:00
Bài 7 0:00:00
Bài 8 0:00:00
Bài 9 0:00:00
Bài 10 0:00:00
description Bài kiểm tra số 1

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.
Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

5.00

star star star star star
star star star star star
100 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %