Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

[FTE] BE 7

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Chọn tác giảCập nhật lần cuối 06/10/2021 English
Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 0 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

[FTE] BE 7
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   27 học viên

Mục tiêu khóa học

Talk 7

Mô tả

Talk 7

Nội dung khóa học

Mở tất cả 0 Bài học 0:00:00
TAGT Talk 7
Homework 0:00:00 49 Bài giảng
description Lesson1.docx
description Lesson2.docx
description Lesson3.docx
description Lesson4.docx
description Lesson5.docx
description Lesson6.docx
description Lesson7.docx
description Lesson8.docx
description Lesson9.docx
description Lesson10.docx
description Lesson11.docx
description Lesson12.docx
description Lesson13.docx
description Lesson14.docx
description Lesson15.docx
description Lesson16.docx
description Lesson17.docx
description Lesson18.docx
description Lesson19.docx
description Lesson20.docx
description Lesson21.docx
description Lesson22.docx
description Lesson23.docx
description Lesson24.docx
description Lesson25.docx
description Lesson26.docx
description Lesson27.docx
description Lesson30.docx
description Lesson31.docx
description Lesson32.docx
description Lesson33.docx
description Lesson34.docx
description Lesson35.docx
description Lesson36.docx
description Lesson37.docx
description Lesson39.docx
description Lesson40.docx
description Lesson41.docx
description Lesson42.docx
description Lesson43.docx
description Lesson44.docx
description Lesson45.docx
description Lesson48.docx
description Lesson49.docx
description Lesson50.docx
description Lesson51.docx
description Lesson52.docx
description Lesson53.docx
description Lesson54.docx
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Teacher

Hi! I am teacher sky I like teaching kids and adult learners. Let's have fun learning together. I'll see you in my class!

Phòng Đào tạo

Trương Hoàng Yến Thu

Oliver Tan

Teacher Ella Willer Mojica

Remir S. Calar

Edward L. Gunda

Teacher Ma. Consuelo V. Barrera

Jed Ivy B. Tagolino

IMEE

My name is Imee , I can handle all student levels regardless of age, background and knowledge. I enjoy teaching and exploring the world of the English language. Teaching English gives me the opportunity to share my knowledge and learn about other cultures. It’s not only about grammar or making better sentences but it is also about the chance to speak up and to be heard by others. See you in my class!

Teacher Nikola Benkova

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %