Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

BE8+9

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi teacherCập nhật lần cuối 06/08/2021 BE
Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 0 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

BE8+9
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   16 học viên

Mục tiêu khóa học

Tiếng Anh chuyên ngành - B2

Mô tả

Tiếng Anh chuyên ngành - B2

Nội dung khóa học

Mở tất cả 0 Bài học 0:00:00
BE8+9
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Phòng Đào tạo

Teacher Emma Balmes

JOYCE PRINCESS B. CORTEZ

Remir S. Calar

Teacher Ma. Consuelo V. Barrera

Kristine Slegr

Teacher Nikola Benkova

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %