Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

MBE1 - 30m

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi teacherCập nhật lần cuối 30/09/2021 MBE
Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 0 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

MBE1 - 30m
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   12 học viên

Mục tiêu khóa học

Tiếng Anh giao tiếp trong công việc

Mô tả

Tiếng Anh giao tiếp trong công việc

Nội dung khóa học

Mở tất cả 0 Bài học 0:00:00
MBE1-30m
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Phạm Thị Sim

Phòng Đào tạo

Lê Vân Mai Phương

Princes Joy Narisma Laganas

Đỗ Nguyễn Nguyệt Tú

Teacher Thi Gia Ngân

Teacher Nguyễn Phương An

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %