Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

MBE1 - 30m

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi teacherCập nhật lần cuối 20/10/2021 MBE
Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 0 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

MBE1 - 30m
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   2 học viên

Mục tiêu khóa học

Tiếng Anh giao tiếp trong công việc

Mô tả

Tiếng Anh giao tiếp trong công việc

Nội dung khóa học

Mở tất cả 0 Bài học 0:00:00
MBE1-30m
a 0:00:00 0 Bài giảng
a 0:00:00 0 Bài giảng
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Phòng Đào tạo

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %