Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Kiểm tra trình độ đầu vào - Tiếng Anh công sở

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi teacherCập nhật lần cuối 03/11/2021 Test
Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 0 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Kiểm tra trình độ đầu vào - Tiếng Anh công sở
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   0 học viên
Kiểm tra trình độ đầu vào - Tiếng Anh công sở

Mục tiêu khóa học

Kiểm tra trình độ đầu vào - Tiếng Anh công sở

Mô tả

Kiểm tra trình độ đầu vào - Tiếng Anh công sở

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Placement test
Placement test 0:00:00 1 Bài giảng
description Kiểm tra trình độ đầu vào - Tiếng Anh công sở

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.
Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %