Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Kiểm tra đầu vào

star star star star_half star_border
3.6 (19) người đánh giá
Tạo bởi Tác giả...Cập nhật lần cuối 13/05/2018 English
Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 0 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Kiểm tra đầu vào
star star star star_half star_border 3.6 (19) người đánh giá   1 học viên

Mục tiêu khóa học

Kiểm tra Tiếng Anh đầu vào

Mô tả

Kiểm tra Tiếng Anh đầu vào

Nội dung khóa học

Mở tất cả 0 Bài học 0:00:00
Bài kiểm tra đầu vào
Bài kiểm tra 0:00:00 1 Bài giảng
description Bài kiểm tra Freetalk25
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

teacher

Đánh giá của học viên

3.6

star star star star_half star_border
star star star star star
58 %
star star star star star
11 %
star star star star star
11 %
star star star star star
0 %
star star star star star
20 %