Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

Kiểm tra đầu vào

star star star star_half star_border
3.60 (0) người đánh giá
Tạo bởi Tác giả...Cập nhật lần cuối 13/05/2018 English
Thông tin
  • av_timer 0 giờ học video
  • library_books 0 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

Kiểm tra đầu vào
star star star star_half star_border 3.60 (0) người đánh giá   0 học viên
Kiểm tra đầu vào

Mục tiêu khóa học

Kiểm tra Tiếng Anh đầu vào

Mô tả

Kiểm tra Tiếng Anh đầu vào

Nội dung khóa học

Mở tất cả 1 Bài học 0:00:00
Bài kiểm tra đầu vào
Bài kiểm tra 0:00:00 1 Bài giảng
description Bài kiểm tra Freetalk25

Yêu cầu khóa học

Đang cập nhật.

Thông tin giảng viên

Đang cập nhật.
Xem trước khóa học:

Đánh giá của học viên

3.60

star star star star_half star_border
star star star star star
58 %
star star star star star
11 %
star star star star star
11 %
star star star star star
0 %
star star star star star
20 %