Đã thêm thành công khóa học: Tiếng anh cho người mới bắt đầu

[FTE] Talk 3 - Platinum - GVNN

star_border star_border star_border star_border star_border
0 (0) người đánh giá
Tạo bởi Free TalkCập nhật lần cuối 30/10/2018 English
Thông tin
  • av_timer 0:00:00 giờ học video
  • library_books 0 bài học
  • description 0 đề thi
  • public Truy cập mọi lúc mọi nơi
  • laptop Truy cập trên nhiều thiết bị
  • school Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
Mã khuyến mại

Share via:

[FTE] Talk 3 - Platinum - GVNN
star_border star_border star_border star_border star_border 0 (0) người đánh giá   16 học viên

Mục tiêu khóa học

Các chủ điểm từ vựng
1. Các chứng bệnh thường gặp (2)
2. Giải trí
3. Học tập
4. Luật pháp
5. Môi trường và các vấn đề liên quan đến môi trường
6. Khi đi du lịch
7. Số đếm, số lượng và số thứ tự nâng

Mô tả

Học sinh có thể duy trì ở mức độ hội thoại trung bình về các chủ điểm sau:

1. Miêu tả bản thân và người khác (ngoại hình và tính cách)
2. Đưa ra lời hứa, dự đoán về tương lai
3. Cách nói về các bộ môn thể thao và luật chơi
4. Cách nói về mục đích và kết quả
5. Cách nói về các loại hình giải trí và miêu tả loại hình giải trí yêu thích
6. Cách so sánh các sự việc, sự vật và khái niệm nâng cao
7. Cách lắng nghe và trả lời điện thoại
8. Cách hỏi và giải thích về lý do, quan hệ nhân quả kết hợp với thì tương ứng trong câu
9. Cách thể hiện sự nhượng bộ trong ý kiến của bản thân
10. _Tiếp nhận và trả lời điện thoại
11. Tiếng Anh trong phỏng vấn
12. Cách viết và trình bày CV, application letter

Nội dung khóa học

Mở tất cả 0 Bài học 0:00:00
Freetalk 3 Platinum_GVNN
Bài 3 0:00:00 1 Bài giảng
description FE3L3WSH.docx
Bài 5 0:00:00 1 Bài giảng
description FE3L5WSH.docx
Bài 7 0:00:00 1 Bài giảng
description FE3L7WSH.docx
Bài 9 0:00:00 1 Bài giảng
description FE3L9WSH.docx
Bài 12 0:00:00 1 Bài giảng
description FE3L12WSH.docx
Bài 14 0:00:00 1 Bài giảng
description FE3L14WSH.docx
Bài 17 0:00:00 1 Bài giảng
description FE3L17WSH.docx
Bài 19 0:00:00 1 Bài giảng
description FE3L19WSH.docx
Bài 22 0:00:00 1 Bài giảng
description FE3L22WSH.docx
Bài 24 0:00:00 1 Bài giảng
description FE3L24WSH.docx
Xem trước khóa học:

Yêu cầu khóa học

Môi trường học yên tĩnh
Máy tính kết nối internet

Thông tin giảng viên

teacher3

Alistair Hobson

Jonathan Mounoury

Teacher Demo

GV Bredan

Barker Michael

Đánh giá của học viên

0

star_border star_border star_border star_border star_border
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %
star star star star star
0 %